Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Tero Lahdes aloitti tammikuussa 2018 Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen, jossa haastatellaan kahdeksan yrityksen johtajia ja henkilöstön edustajia. Pääfokuksena on selvittää miten yritykset ovat koettaneet rakentaa yhteistyötään ja minkälaisten asioiden koetaan estävän hyvän yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen toteutumista. Tutkimustulosten avulla pyritään auttamaan yrityksiä paremmin tunnistamaan omia kehittämiskohteitaan ja löytämään niihin sopivia ratkaisuja. Lahdeksen ohjaajina toimivat emeritus professori Pauli Juuti, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini ja Akavan erityisalojen edunvalvontajohtaja (ex yt-asiamies) Helena Lamponen. Tutkimus valmistuu huhtikuussa 2019.

Ajankohtaista

Osallistamisen ja kehittämisen taidot -pilottikurssi oli menestys

Lataa tutkimusraportti!

Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

Yhteistyökumppanit

gallery/sites-default-files-preview_1_
gallery/sites-default-files-ttk-logo-header-fi_0