ESIMERKKEJÄ PALVELUISTAMME

Tavoitteenamme on auttaa työyhteisöjä luomaan uusi yhdessä tekemisen kulttuuri, jossa johto ja henkilöstö yhdessä kehittävät päivittäistä toimintaansa. Kulttuurin muuttaminen on prosessi, jossa työpaikkoja ohjataan ottamaan käyttöön erilaisia johtamisen ja kehittämisen toimintamalleja sekä lisäämään esimiesten osallistavan johtamisen taitoja ja koko henkilöstön ammatillisen käyttäytymisen taitoja. Juurrutamme työpaikalle yksinkertaisen kehittämisen toimintamallin, jonka avulla voidaan ratkoa kaikkia työpaikan tulevia kehityshaasteita. 

Yhteistoiminnan ja luottamuksen rakentaminen

Yhdessä tekemisen kulttuurin rakentaminen

Osallistava ihmisten johtaminen

Johtoryhmien ja esimiestiimien kehittäminen

Vastuullisen vaikuttamisen taidot

Tiimien kehittäminen

Johtamisen ja kehittämisen toimintamallien rakentaminen

Strategia- ja johtamisjärjestelmät

Prosessien kehittäminen ja LEAN

Palkitsemisen kehittäminen

Ajankohtaista

Osallistamisen ja kehittämisen taidot -pilottikurssi oli menestys

Lataa tutkimusraportti!

Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380PÄÄKONSULTOINTIALUEEMME

Esimerkki valmennusprosessin etenemisestä:

Esittelykäynti


3. Toimintasuunnitelma


4. Toteutus


5. Tulosten arviointi

Tulemme keskustelemaan tilaajan tarpeista ja esittelemme palvelujamme

Tapaamisen kesto on 1-2 tuntia

Laskutamme matkakulut, jos etäisyys Helsingistä yli 50 km. Muuten ilmainen.

1. Alkutapaaminen

Määritetään kehittämisen kohde

Valitaan prosessille ohjausryhmä

Johto tekee päätöksen kehittämisprosessin aloittamisesta. 

2. Nykytilan analysointi

Haastattelemme yhteistoiminnan avainhenkilöt 

Ohjausryhmä tekee analyysin valmentajien ohjauksessa

Valitaan tärkeimmät kehitettävät asiat 

Toimintasuunnitelman tekevät kyseisen aiheen avainhenkilöt valmentajien ohjauksessa

Suunnitelmassa on yksityiskohtaiset askeleet toteutukseen

Suunnitelma voi sisältää toimintamallimuutoksia, taitovalmennusta jne.

Toteutusta seurataan ja tarvittavia korjauksia tehdään matkan aikana

Miten onnistuimme?

Mitä opimme?

Mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi?

Yhteistyökumppanit

gallery/sites-default-files-preview_1_
gallery/sites-default-files-ttk-logo-header-fi_0