Kun yhteistyö on tärkeää...

Luottamus: Luottamus on öljy yhteistyön rattaissa. Luottamuspula tuo tehottomuutta. Luottamuksen rakentaminen edellyttää ymmärrystä siitä, kuinka minä vaikutan omalla toiminnallani muiden luottamukseen. Mikä lisää luottamusta ja mikä vähentää sitä.

Psykologinen turvallisuus: Kun luottamus koetaan enemmän kahden välisenä, on psykologinen turvallisuus yhteisöllinen ominaisuus. Se on huipputiimien tärkein ominaisuus. Ryhmän koko potentiaali on mahdollista saada käyttöön luomalla ympäristö, jossa on helppoa ja turvallista tuoda esille omat ajatukset, ideat ja jopa virheet. Psykologisen turvallisuuden myötä vaikeitakin asioita uskalletaan käsitellä avoimesti, ja parhaiden ratkaisujen löytäminen mahdollistuu.

Ammatillinen käyttäytyminen: Toimiva yhteistyö edellyttää jokaiselta ryhmän jäseneltä ammatillista käyttäytymistä. Se edellyttää mm. vastuullisuutta, oman ammattitaidon ja yhteisen toiminnan jatkuvaa kehittämistä, kykyä hallita omia tunteitaan ja tulla toimeen kaikkien kanssa, sekä työroolin mukaista käyttäytymistä.

Yhdessä kehittäminen: Jos uudenlaisia tuloksia halutaan saada aikaiseksi, on nykyisiä ajattelu- ja toimintamalleja muutettava. Yhdessä kehittämiseen tarvitaan toimiva malli, jonka avulla voidaan analysoida nykytilannetta, ideoida ratkaisuvaihtoehtoja, tehdä toimintasuunnitelma, viedä käytäntöön ja valvoa toteutumista, ja lopuksi tarkastella tuloksia. Suurin syy kehittämisprojektien vähäisiin tuloksiin on huono organisointi ja toteutumisen seuranta.

Jos tarvitset ulkopuolista asiantuntijaa näissä asioissa, autan mielelläni!

 

Terveisin, Tero Lahdes

 

Solar Solutions Oy / Yhteistoimintaluotsit

puh. 0400 783380,      s-posti: tero@solarsolutions.fi

Ajankohtaista

Osallistamisen ja kehittämisen taidot -pilottikurssi oli menestys

Lataa tutkimusraportti!

Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

YHTEISTOIMINTA JA LUOTTAMUS - Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2

Tämä ajankohtainen kirja syventää tietoa hyvän yhteistoiminnan ja luottamuksen rakentumisen edellytyksistä. Kirjan esimerkit kuvaavat yhteistoimintakäytäntöjä, joilla on menestyksellä uudistettu toimintaa ja vastattu muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Julkaistu 10/2015, 230 sivua. Esimerkkeinä mm. Genelec Oy, Korpikorpi Oy, Ponsse Oyj, Kemppi Oy, HOK-Elanto, Vincit Oy, TIKE, Hämeenkyrön kunta.

"Organisaatioesimerkit tuovat kiinnostavan ja monipuolisen kuvan yhteistyön ja luottamuksen merkityksestä ja asiantuntijakommentit syventävät esitettyjä näkökulmia sopivasti. Uskon kirjan saavan oikein hyvän vastaanoton." - Pauli Juuti, johtamisen asiantuntija.

"Kirja on loistava ja erottuu muista! Haastatteluperusta ja juttujen tiiviys sekä organisaatioiden edustajien ja

asiantuntijoiden rinnakkaisuus toimivat hienosti." - Jari Hakanen, tutkijaprofessori "Suosittelen!" - Helena Lamponen, Akavan Erityisalojen edunvalvontapäällikkö (ex yt-asiamies)

Hinta 32 € + alv 10% (ilmainen postitus). 

Tilaukset: tero@solarsolutions.fi Lasku tulee sähköpostilla tilauksen jälkeen. Pyydä tarjous useamman kirjan tilauksesta!

Mihin hyvä yhteistoiminta perustuu? Kuinka se saadaan aikaiseksi käytännössä? Mitä sillä saavutetaan?

SAMASSA VENEESSÄ -kirja vastaa näihin kysymyksiin käytännön esimerkkien kautta.
 

11 + 21 tositarinaa yrityksistä ja julkisesta hallinnosta.

Kirjan tarinoissa johtajat, luottamusmiehet ja asiantuntijat kertovat omin sanoin miten yhteistyö johdon ja henkilöstön välillä on saatu toimimaan, miten vaikeistakin muutosprosesseista on selviydytty ja miten organisaatiosta kehittyy hyvinvoiva ja tehokas. Esimerkkeinä mm. Berner Oy, Konecranes Oyj, Halton Oy, Digital Chocolate Oy, Varova Oy, K-Mustapekka, Logica Oy, Hydro Aluminium Salco Oy,

Pääkaupunkiseudun Verotoimisto, Hämeenlinnan kaupunki, Kouvolan seurakuntayhtymä.

SAMASSA VENEESSÄ –kirja on otettu yhteistoiminnan kehittämisen avuksi monissa eri yrityksissä, virastoissa ja työnantaja- ja ammattiliitoissa. Kirjaa on menestyksellä käytetty mm. esimies / luottamusmies –yhteiskoulutusten oheislukemistona.
 

Yksikköhinta: 32 € + alv 10 % (postitus ilmainen), 269 s.  Lue lisää

Yhteistyökumppanit

HUOM! PAHOITTELEN SIVULLA ILMENNEITÄ TOIMINTAHÄIRIÖITÄ, UUDET SIVUT OVAT TULOSSA...

Yhteistyökumppanit