Yhteistoiminta, luottamus ja yhdessä kehittämisen toteutuminen keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Tero Lahdes aloitti tammikuussa 2018 Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen, jossa haastatellaan kahdeksan yrityksen johtajia ja henkilöstön edustajia. Pääfokuksena on selvittää miten yritykset ovat koettaneet rakentaa yhteistyötään ja minkälaisten asioiden koetaan estävän hyvän yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen toteutumista. Tutkimus kartoittaa myös yritysten tarpeita ulkopuoliselle asiantuntija-avulle. Tutkimustulosten avulla pyritään auttamaan yrityksiä paremmin tunnistamaan omia kehittämiskohteitaan ja löytämään niihin sopivia ratkaisuja. Lahdeksen ohjaajina toimivat emeritus professori Pauli Juuti, Business Finlandin johtava asiantuntija Tuomo Alasoini ja Akavan erityisalojen edunvalvontajohtaja (ex yt-asiamies) Helena Lamponen. Tutkimus valmistuu vuoden 2018 lopussa, ja sen tulokset on suunniteltu julkaistavaksi Suomen Työelämä 2020 -hankkeen, Business Finlandin ja Työturvallisuuskeskuksen yhteisessä seminaarissa.

CSS

Ajankohtaista

Yhteistoiminta, luottamus ja yhdessä kehittämisen toteutuminen keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Luotsit mukaan TTK:n uuteen työpaikkojen yhdessä kehittämisen hankkeeseen

LUOTTAMUS JA YHTEISTOIMINTA -seminaari

YHTEISTOIMINTA JA LUOTTAMUS -kirjan julkistus lokakuussa!

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

aarno.ryynanen@gmail.com  
 
puh. 040 5475888 

 

 
 

Yhteistyökumppanit