Miksi yhteistoimintaa tarvitaan juuri nyt?

 • Markkinat muuttuvat nopeasti ja kilpailu kiristyy.
 • Tuotteiden ja palvelujen on uusiuduttava jatkuvasti.
 • Osaamista on kehitettävä jatkuvasti.
 • Ideat parannuksiin ja innovaatioihin tulevat yhä useammin henkilöstöltä.
 • Kaikkien tieto ja osaaminen on saatava yhteiseen käyttöön.
 • Työn vaativuus lisää yhteistyön tarvetta.
 • Joustavuutta ja sopeutusta tarvitaan yhä useammin

Yhteistoiminnan muodot

Välitön yhteistoiminta: Työntekijä vaikuttaa omaa työtään, tiimiään ja työyksikköään koskeviin ratkaisuihin, joilla pyritään jatkuvaan tuotanto- ja palveluprosessien parantamiseen

 • esimiehen ja alaisen väliset kehitys- tai palautekeskustelut
 • tiimipalaverit, yksikköpalaverit, työpaikkakokoukset etc.
 • vapaamuotoinen ideointi ja vuorovaikutus
 • yhdessä suunnittelu ja kehittäminen
Välillinen yhteistoiminta: Henkilöstön edustajien ja johdon välinen vuorovaikutus, jolla koko työpaikan tuottavuutta ja työhyvinvointia kehitetään
 • kokoukset, yhteistyöelimet, edustus toimielimissä 
 • tiedonkulusta huolehtiminen
 • yhteiset koulutukset ja valmennukset

Yhteistoiminnan ydinasiat

 • Yhteinen ymmärrys ja tahto - halutaan löytää parhaat ratkaisut yhdessä
 • Tiedonkulku - kaikki saavat tarvitsemansa tiedon kaikesta 
 • Arvot, asenteet ja periaatteet - yhdenvertaisuus, rehellisyys, avoimuus, aitous, oikeudenmukaisuus, ammatillisuus
 • Vuorovaikutus - puhutaan, kuunnellaan, tuetaan, kannustetaan, arvostetaan, osallistutaan
 • Luottamus - uskotaan toisen vilpittömään mieleen ja kykyyn
 • Kaikki voittavat - kaikki saavat osansa menestyksestä


CSS

Ajankohtaista

Lataa tutkimusraportti!

Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Luotsit mukaan TTK:n uuteen työpaikkojen yhdessä kehittämisen hankkeeseen

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

 

 

 
 

Yhteistyökumppanit