ESIMERKKEJÄ PALVELUISTAMME


Tavoitteena on juurruttaa työyhteisökohtainen uusi yhteistoimintakulttuuri, jossa kaikki ovat sisäistäneet yhteiset työn tavoitteet, pelisäännöt sekä tiedon ja osaamisen jakamisen.

Yhteistoiminnan ja luottamuksen tila -kartoitus

 • Haastattelemme yrityksenne avainhenkilöt (johtoa ja henkilöstön edustajia) ja teemme lyhyen selvityksen vallitsevasta tilanteesta, ja mitkä yhteistyön ja luottamuksen rakentamisen kannalta tärkeät asiat nousivat esiin.
 • Teemme ehdotuksen jatkotoimenpiteistä, joiden avulla yritys voi omin voimin tai ulkopuolisen avustajan avustuksella päästä eteenpäin
 • Kartoituksen hinta 2500 € (sis. 6-8 haastattelua ja lyhyen raportin esittelyineen)

Työpaikkakohtainen yhteistoimintaluotsaus 

 • Valmennus on prosessi, jonka eri vaiheissa käytetään erilaisia vuorovaikutteisia kehittämisen menetelmiä.
 • Työpaikan yhteistoimintaa parannetaan kokonaisvaltaisesti kaikilla toiminnan tasoilla, ylimmästä johdosta työntekijöihin.
 • Yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että esimiehet ja luottamusmiehet tekevät saumatonta yhteistyötä henkilöstön osallistumisen parantamiseksi.
 • Sisältönä ovat yhteistoiminnan ydinkysymykset, uusien toimintatapojen ideoiminen, hyvä vuorovaikutus sekä työn yhdessä kehittäminen.
 • Valmennuksen tuloksena syntyy uusi yhteistoimintakulttuuri ja uusia yhteistoiminnan käytäntöjä koko organisaatioon. 

Avainhenkilöiden vertaisoppmisryhmät

 • Ryhmät voivat koostua johtajista, esimiehistä, henkilöstöpäälliköista, henkilöstön kehittäjistä tai henkilöstön edustajista. 
 • Valmennusryhmässä on kuusi eri työpaikoilla (mutta samassa tehtävässä) työskentelevää henkilöä.
 • Ryhmä kokoontuu puolen päivän tapaamiseen joka toinen kuukausi vuoden ajan.
 • Valmennuksen vaikutus perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen, toisilta oppimiseen, hyvään valmistautumiseen ja Luotsien ohjaukseen.
 • Seuraavat ryhmät aloittavat tammikuussa 2017.
CSS

Ajankohtaista

Tutkimuksen julkistaminen

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen toteutuminen keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Luotsit mukaan TTK:n uuteen työpaikkojen yhdessä kehittämisen hankkeeseen

LUOTTAMUS JA YHTEISTOIMINTA -seminaari

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

aarno.ryynanen@gmail.com  
 
puh. 040 5475888 

 

 
 

Yhteistyökumppanit